معلم زمان - دل نوشته های شخصی http://www.hajirezaie.ir 2020-10-20T17:33:51+01:00 text/html 2015-01-20T08:51:34+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی بازی خدا http://www.hajirezaie.ir/post/74 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><div style="background: white; border-width: medium medium 1.5pt; border-style: none none solid; border-color: currentColor currentColor windowtext; padding: 0in 0in 1pt; mso-element: para-border-div;"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 10pt; padding: 0in; border: currentColor; text-align: right; vertical-align: top; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 16.75pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>مطلب بسیار جالبی یکی از دوستان برایم ارسال کرد که حیفم اومد تو این صفحه نباشه . . .<o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; vertical-align: top; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 16.75pt;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>به ما گفتند باید بازی کنید <br> گفتیم با کی ؟؟ <br> گفتند با تیم دنیا <br> تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟<br> سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تو تیم ماست<br> بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزد <br> ولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم امتیاز ها برابر بود <br> تو همین فکر بودم که خدا زد پشتم و خندید و گفت :<br> نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کن<br> گفتم آخه چطوری ؟؟؟<br> بازم خندید و گفت : خیلی ساده . فقط پاس بده به من <br> باقیش با من .....</span></b><b><span lang="AR-SA" style='color: black; font-family: "B Nazanin"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'><o:p></o:p></span></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2014-06-17T05:34:36+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی درس زندگی http://www.hajirezaie.ir/post/73 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN class=mb><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>وقتی پرنده ای زنده است.. مورچه ها را می خورد! وقتی میمیرد.. مورچه ها او را می خورند! زمانه و شرایط در هر موقعی میتواند تغییر کند.. در زندگی کسی را تحقیر یا آزار نکنی</SPAN></B></SPAN><SPAN class=mb><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>م</SPAN></B></SPAN><SPAN class=mb><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>. شاید امروز قدرتمند باشیم.. اما یادمان باشد. زمان از ما قدرتمندتر است!!! یک درخت میلیونها چوب کبریت را میسازد.. اما وقتی زمانش برسد.. فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافیست.. پس خوب باشیم و خوبی کنیم</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2014-03-16T12:05:22+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی 1393 http://www.hajirezaie.ir/post/72 <SPAN><STRONG> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN><STRONG><FONT size=6 face="courier new,courier,monospace">عیدتون مبارک</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 701px; HEIGHT: 417px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://alihajirezaei.persiangig.com/image/bahar.jpg" width=556 height=665></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>در حقیقت عید واقعی مال اونائیه که پایان سالشونو جشن میگیرن(برای من که سال خیلی خوبی بود)، نه شروع سالی که ازش بیخبرن. پس</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مبارک باشه سال گذشتتون و آروز دارم سال جدید براتون پر از شادی و رشد و پیشرفت باشه.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>از اونجائیکه آینده صرفا یک معماست و هرکدوم از ما آدما به جز قرار گرفتن در جای خودمون و فکر کردن و عمل کردن به وظایف خودمون هیچ کاری برای آینده نمیتونیم انجام بدیم، در آغاز سال جدید هرکس به نسبت آرزوها و اهدافش دعا میکنه .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>منم دوست دارم تا تو دعاهام چیزای خوب از خدا بخوام ولی یه واقعیت وجود داره و اون اینه که بعضی وقتا از نگاه دستور زبان یا گرامری، دعاها چیزی نیست جز صرف کردن آینده واژه "ای کاش".</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>واسه همین میگم </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 26pt" lang=FA>خدایا</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>، <SPAN>&nbsp;</SPAN>....</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>کمکم کن تا دور و برمو پر کنم از آدمای بی نیاز از تعریف و تمجید دیگران</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>بدبختی نباشم که مردم خوشبختم بدونن</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>سعی نکنم آدمهای خوب رو پیدا کنم به جاش دنبال خوبی تو آدمها باشم و جای رد کردن آدمهای بد سعی کنم بدی آدمها رو رد کنم و نادیده بگیرم، چون هیچکس کامل نیست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>کمک کن تا <SPAN>&nbsp;</SPAN>نرنجم <SPAN>&nbsp;</SPAN>و نرنجانم </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-RIGHT: 36pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>اینقدر انسان باشم که بتونم بگم اشتباه کردم</SPAN></P></STRONG></SPAN> text/html 2014-03-12T07:35:05+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی سکوت http://www.hajirezaie.ir/post/71 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>در نواختن اهنگ زندگی هرچه از نت سکوت دور شوی، چنگ بیشتر بر دلت خواهند زد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت تمرین گفتنی های نگفتنی است.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت دعا برای هلاکت ظالم است در وقت ظلم.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت شرم است وقت گناه و بغض است وقت بی تقصیری و بیگناهی مظلوم.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت گاهی سراسر فریاد است و فریاد هیچگاه سکوت نیست.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت در وقت شهادت عین دروغ است و نشانه مرگ غیرت و شرف.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت را میتوان خرید یا فروخت . حق السکوت<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت دوست به وقت دروغ اوج آزار است.<o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> text/html 2014-03-03T13:20:53+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی درد دل آخر سالی http://www.hajirezaie.ir/post/70 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>سکوت هرکز اشتباه نمیکند</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر قضاوت میکند . . .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>هیچگاه به گستاخی دیگران پاسخ ندهید کسانی که در برابر شما کستاخی میکنند درواقع چهره خود را نمایش میدهند نه شمارا. به دل نگیرید و بگذرید<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white" dir=rtl align=center></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white" dir=rtl align=center></SPAN></B></SPAN></B></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA></P></SPAN></B></SPAN></B> text/html 2013-11-25T06:04:52+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی شاید . . . http://www.hajirezaie.ir/post/68 <B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>شاید آدم نباشم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اما<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>در خدایی تو شکی نیست و من بنده توام<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>شاید عاقل نباشم<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اما <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>درایت تو کامل است ، پس مدارا کن بامن<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>شاید عاشق نباشم <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اما<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>گذران عمرم ثابت کرد که معشوق توام، کمکم کن تا عشق بازی ات را درک کنم<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اگر توکلی نمی یابی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>رهایم مکن<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو خود گفتی که وکیلی و من موکل، <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>حمایتم کن، هدایتم کن در یافتن خود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو پایم را ببند تا بیراها را راه نرود<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>توچشمهایم را بشوی تا بودنت را نظاره کند<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو زبان شکرم بگشا<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تودستم بگیر تا دست کم نگیرندم، </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آنک میبینی که آدم شدم</SPAN></SPAN></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> text/html 2013-08-05T09:36:49+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی این روزا یه کم خستم http://www.hajirezaie.ir/post/67 <SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>باید پذیرفت و ﻗﺎنع بود که بعضی چیزا ﻗﺴﻤﺖ ما نیست،امید وارم دل ﻣﺎﻝﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ نداشته باشیم</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>نامردی تنها کاریه که هیچ سرمایه اولیه نمیخواد</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>خائــــــــن بودن کار راحتیــــــــه! یه کار <A href="http://www.mihanfal.com/"><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">سختــــ </SPAN></A>تر</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>…</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مثل وفــــــــــادار بودن رو امتحان کنیمـ!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>متاسفم که بعضیها مزه عشـــــــق را از دست آدمایی می چشن،که همیشه در شک دروغ بودنش میمانند</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>احترام گذاشتن به بعضیا، مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>جلوی کوه داد بزنی “محبت” بر میگردد “محبت”!،چدر خوبه از سنگ کمتر نباشیم</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مشکل از خود ماست! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم. . .</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>امــــــــان از روزی که یــــــــه ۲زاری, خـــودشو تــــراول فــــــــــرض کنـــــه!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>بعضیا لازمه کنارت نباشن. . !کنارت که <A href="http://www.mihanfal.com/"><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">باشن </SPAN></A>تنهاتری. . !<BR>مانده ام بعضیا چطور تو چشاى به اون زلالى، آن همه دروغ را جا میدن!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 36pt auto auto; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr>·</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 7pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>…</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مشترک مورد <A href="http://www.mihanfal.com/"><SPAN style="COLOR: #333333; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">نظر </SPAN></A>آدم نمی باشد</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>…</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>لطفا قطع کن</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>…</SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></P></SPAN> text/html 2013-04-10T05:46:40+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی قسمتی از وصیت نامه ادوارد ادیش http://www.hajirezaie.ir/post/66 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>من ادوارد ادیش هستم که برای شما می‌نویسم، یکی از بزرگترین تاجران امریکایی با سرمایه‌ای هنگفت و حساب بانکی که گاهی خودم هم در شمردن صفرهای مقابل ارقامش گیج می‌شوم! دارای شم اقتصادی بسیار بالا که گویا همواره به وجودم وحی می شود چه چیز را معامله کنم تا بیشترین سود از آن من شود، البته تنها شانس و هوش نبود من تحصیلات دانشگاهی بالایی هم داشتم که شک ندارم سهم موثری در موفقیتهای من داشت.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>یادم هست وقتی بیست ساله بودم خیال می‌کردم اگر روزی به یک چهلم سرمایه فعلیم برسم خوشبخترین و موفقترین مرد دنیا خواهم بود و عجیب است که حالا با داشتن سرمایه‌ای چهل برابر بیشتر از آنچه فکر می‌کردم باز از این حس زندگی بخش در وجودم خبری نیست.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>من در سن 22 سالگی برای اولین بار عاشق شدم. راستش آنوقتها من تنها یک دانشجوی ساده بودم که شغلی و در نتیجه حقوقی هم نداشتم. بعضی وقتها با تمام وجود هوس می‌کردم برای دختر مورد علاقه ام هدیه‌ای ارزشمند بگیرم تا عشقم را باور کند و کاش آن روزها کسی بود به من می گفت که راه ابراز عشق خرید کردن نیست که اگر بود محل ابراز عشق دلباخته‌ترین عاشق‌ها، فروشگاهها می‌شد!! </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کسی چیزی نگفت و من چون هرگز نتوانستم هدیه‌ای ارزشمند بگیرم هرگز هم نتوانستم علاقه‌ام را به آن دختر ابراز کنم و او هم برای همیشه ترکم کرد. روز رفتنش قسم خوردم دیگر تا روزی که ثروتی به دست نیاوردم هرگز به دنبال عشقی هم نباشم و بلند هم بر سر قلبم فریاد کشیدم: هیس، از امروز دیگر ساکت باش و عجیب که قلبم تا همین امروز هم ساکت مانده است...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>و زندگی جدید من آغاز شد</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>…</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>من با تمام جدیت شروع به اندوختن سرمایه کردم، باید به خودم و تمام آدمها ثابت می‌کردم کسی هستم. شاید برای اثبات کسی بودن راههای دیگری هم بود که نمی دانم چرا آنوقتها به ذهن من نرسید...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>دیگر حساب روزها و شبها از دستم رفته بود. روزها می‌گذشت، جوانیم دور می‌شد و به جایش ثروت قدم به قدم به من نزدیکتر می‌شد، راستش من تنها در پی ثروت نبودم، دلم می‌خواست از ورای ثروت به آغوش شهرت هم دست یابم و اینگونه شد، آنچنان اسم و رسمی پیدا کرده بودم که تمام آدمهای دور و برم را وادار به احترام می‌کرد و من چه خوش خیال بودم، خیال می‌کردم آنها دارند به من احترام می‌گذارند اما دریغ که احترام آنها به چیز دیگری بود.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>آن روزها آنقدر سرم شلوغ بود که اصلا وقت نمی‌کردم در گوشه‌ای از زنده ماندنم کمی زندگی هم بکنم! به هر جا می‌رسیدم باز راضی نمی‌شدم بیشتر می‌خواستم، به هر پله که می‌رسیدم پله بالاتری هم بود و من بالاترش را می‌خواستم و اصلا فراموش کرده بودم اینجا که ایستادم همان بهشت آرزوهای دیروزم بود کمی در این بهشت بمانم، لذتش را ببرم و بعد پله بعدی، من فقط شتاب رفتن داشتم حالا قرار بود کی و کجا به چه چیز برسم این را خودم هم نمی‌دانستم!</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>اوایل خیلی هم تنها نبودم، آدمهای زیادی بودند که دلشان می‌خواست به من نزدیکتر باشند، خیلی هاشان برای آنچه که داشتم و یکی دو تا هم تنها برای خودم و افسوس و هزاران افسوس که من آن روزها آنقدر وقت نداشتم که این یکی دو نفر را از انبوه آدمهایی که احاطه ام کرده بودند پیدایشان کنم، من هرگز پیدایشان نکردم و آنها هم برای همیشه گم شدند و درست از روز گم شدن آنها تنهایی با تمام تلخیش بر سویم هجوم آورد. من روز به روز میان انبوه آدمها تنها و تنها تر می‌شدم و خنده‌دار و شاید گریه‌دارش اینجاست هیچ‌کس از تنهایی من خبر نداشت و شاید خیلی‌ها هم زیر لب زمزمه می‌کردند: خدای من، این دگر چه مرد خوشبختیست! و کاش اینطور بود...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>و باز روزها گذشت، آسایش دوش به دوش زندگیم راه می‌رفت و هرگز نفهمیدم آرامش این وسط کجا مانده بود؟</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>ایام جوانی خیال می‌کردم ثروت غول چراغ جادوست که اگر بیاید تمام آرزوها را براورده می‌کند و من با هزاران جان کردن آوردمش اما نمی‌دانم چرا آرزوهای مرا براورده نکرد...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش در تمام این سالها تنها چند روز، تنها چند صبح بهاری پابرهنه روی شنهای ساحل راه می‌رفتم تا غلفلک نرم آن شنهای خیس روحم را دعوت به آرامش می‌کرد.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش وقتهایی که برف می‌آمد من هم گوله ای از برف می‌ساختم و یواشکی کسی را نشانه می‌گرفتم و بعد از ترس پیدا کردنم تمام راه را بر روی برفها می‌دویدم.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش بعضی وقتها بی‌چتر زیر باران راه می رفتم، سوت می‌زدم، شعر می‌خواندم.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش با احساساتم راحتر از اینها بودم، وقتهایی که بغضم می‌گرفت یک دل سیر گریه می‌کردم و وقت شادیم قهقهه خنده‌هایم دنیا را می‌گرفت...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش من هم می‌توانستم عشقم را در نگاهم بگنجانم و به زبان چشمهایم عشق را می‌گفتم...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>کاش چند روزی از عمرم را هم برای دل آدمها زندگی می‌کردم، بیشتر گوش می‌کردم، بهتر نگاهشان می‌کردم...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>شاید باورتان نشود، من هنوز هم نمی‌دانم چگونه می‌شود ابراز عشق کرد، حتی نمی‌دانم عشق چیست، چه حسیست تنها می‌دانم عشق نعمت باشکوهی بود که اگر درون قلبم بود من بهتر از اینها زندگی می‌کردم، بهتر از اینها می‌مردم.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>من تنها می‌دانم عشق حس عجیبیست که آدمها را بزرگتر می‌کند. درست است که می‌گویند با عشق قلب سریعتر می‌زند، رنگ آدم بی‌هوا می پرد، حس از دست و پای آدم می‌رود اما همانها می‌گویند عشق اعجاز زندگیست، کاش من هم از این معجزه چیزی می‌فهمیدم... کاش همین حالا یکی بیاید تمام ثروت مرا بردارد و به جایش آرام حتی شده به دروغ! درون گوشم زمزمه کند دوستم بدارد، کاش یکی بیاید و در این تنهایی پر از مرگ مرا از تنهایی و تنهایی را از من نجات دهد، بیاید و به من بگوید که روزی مرا دوست داشته است، بگوید بعد از مرگ همواره به خاطرش خواهم ماند، بگوید وقتی تو نباشی چیزی از این زندگی، چیزی از این دنیا، از این روزها کم می‌شود.</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>راستی من کجای دنیا بودم؟ </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>آهای آدمها، کسی مرا یادش هست؟؟؟ </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 5.35pt 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA>اگر هست تو را به خدا یکی بیاید و در این دقایق پر از تنهایی به من بگوید که مرا دوست داشته است....</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> text/html 2013-04-03T09:41:08+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی چه کرده ایم http://www.hajirezaie.ir/post/65 <P>تعطیلات فرصت مناسبی برای بررسی عملکردهای ماست . وقتشه که کمی به سال قبل و رفتار و گفتار و کردارمان فکر کنیم و تفکرات خودمان که منشا بروز کارهایمان است را بررسی کنیم . خیلی ها دعوتمون میکنن (نصیحت) , که خودمونو حسایرسی کنیم و جالبه که بدانیم وقتی از این دعوت احساس تنش و داغ شدن میکنیم نشون میده که درونمون و فطرتمون میدونه داریم چه اشتباهاتی مرتکب میشیم. چه حقوقی رو زیر پا میذاریم. یه شعر از سعدی در این خصوص خوندو که پیشنهاد میکنم شما هم بخونیدش....</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>دیبا نتوان بافت ازین پشم که رشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>دنیا که در او مرد خدا گل نسرشته است</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp; &nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>نامرد که مائیم چرا دل بسرشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ما مور میان بسته دوان بر در و دشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>پیری و جوانی چو شب و روز برآمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>واماندگی اندر پس دیوار طبیعت </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>حیفست و دریغا که در صلح بهشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>چون مرغ برین کنگره تا کی بتوان خواند</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><FONT face="Times New Roman"><SPAN>&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>یکروز نگه کن که بر این کنگره خشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>ما را عجب ار پشت و پناهی بود آنروز</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>باشد که عنایت برسد ورنه مپندار</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>با این عمل دوزخیان کاهل بهشتیم</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم</SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl></P> text/html 2013-03-26T06:58:33+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی سال نو مبارک http://www.hajirezaie.ir/post/64 <IMG style="WIDTH: 586px; HEIGHT: 521px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://alihajirezaei.persiangig.com/image/norooz1392.jpg" width=1341 height=1132> text/html 2013-02-24T06:16:28+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی یاد تو http://www.hajirezaie.ir/post/63 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=6></FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: Nazanin" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پدر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بعضی وقتها این تقویم چه ضربه ای به سر آدم وارد میکنه، مثل یه پتک.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پدر جان، امروز صبح دیدم که ششم اسفنده و 31 سال از روزی که قرار شد دیگه جسمت با ما نباشه، گذشته.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>باعث شد که امروز بیشتر به یادت باشم.</SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>این روزا زندگی یه کمی قلقلکم میده ولی تا خدا هست غمی نیست، میدونی منظورم اینه که درد فلج کننده ای نیست . </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><B><SPAN style="COLOR: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191">دیگه یاد گرفتم به خدا هی نمیگم مشکل دارم ، به مشکلاتم میگم خدایی دارم که واسه حل شماها همیشه باهامه.</SPAN></B><o:p></o:p></SPAN></P><o:p></o:p></SPAN> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #984806; FONT-SIZE: 24pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 128" lang=FA><STRONG>می&shy;دونم دنیا اینقدر زود میگذره که به یه چشم بهم زدن میام و میبینمت واسه همینم خوشحالم</STRONG></SPAN>.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>من همیشه برات دعا کردم و می&shy;کنم ، امیدم اینه که خدا بینش و توانی به من بده تا کارهایی کنم که روح تو و مامان شاد بشه و برام دعا کنید، شاید بیشتر نیاز دارم بنده های زنده خدا که دور و برم زندگی میکنن برام دعا کنن. دوست دارم خدا واسه رسوندن خیر و خوبی به بنده هاش از من استفاده کنه ، منم همه ثوابهاشو هدیه میکنم به روح تو و مادرم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 24pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;فعلا ...</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2013-01-26T10:00:14+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی شعر گرگ از فریدون مشیری http://www.hajirezaie.ir/post/62 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT size=5><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN></o:p></FONT></SPAN></B><IMG style="WIDTH: 276px; HEIGHT: 192px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tabaghchi070.persiangig.com/image/37.jpg" width=419 height=213>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT size=5><o:p><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN></o:p></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT size=5><o:p><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>گفت دانایى که گرگى خیره سر،هست پنهان در نهاد هر بشر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">لاجرم جارى است پیکارى بزرگ، روز و شب مابین این انسان و گرگ</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">زور بازو چاره این گرگ نیست ، صاحب اندیشه داند چاره چیست</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">اى بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوى گرگ خویش</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">اى بسا زور آفرین مردِ دلیر، مانده در چنگال گرگ خود اسیر</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">هرکه گرگش را دراندازد به خاک، رفته رفته مى‌شود انسان پاک</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">هرکه با گرگش مدارا مى‌کند، خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">هرکه از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">در جوانى جان گرگت را بگیر، واى اگر این گرگ گردد با تو پیر</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">روز پیرى گرکه باشى همچو شیر، ناتوانى در مصاف گرگ پیر</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">اینکه مردم یکدگر را مى‌درند، گرگهاشان رهنما و رهبرند</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">اینکه انسان هست این سان دردمند ، گرگها فرمان روایى مى‌کنند</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: red">این ستمکاران که با هم همرهند، گرگهاشان آشنایان همند</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191">گرگها همراه و انسانها غریب، با که باید گفت این حال عجیب</SPAN></SPAN></o:p></FONT></SPAN></B></P> text/html 2012-12-20T11:44:38+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی آخر دنیا http://www.hajirezaie.ir/post/61 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>امروز داشتم به این فکر میکردم که چه شوخی مضحکی(البته به نظر من اینطوریه ها) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>این روزها راه افتاده و دنیا رو تو ثانیه های آخرش فرض میکنن آخه که چی یکی میره برای خودش حصاری درست میکنه که زنده بمونه و یکی دیگه میره .... من فکر میکنم تو دنیایی که آدمای دور و برم نباشن (چه دوستام، چه دشمنام) هیچ علاقه ای به اقامت توش ندارم و میخوام نباشم . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یه دفعه یادم اومد که من چقدر در اشتباهم اصلا قرار نیست دنیا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> فردا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>به آخر برسه <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>قراره همین الان تموم شه</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #1d1b11; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: background2; mso-themeshade: 26" lang=AR-SA>آخه ناسلامتی تموم شدن دنیای من با مرگ اتفاق میافته و اونم از رگ گردن به من نزدیکتره.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>خدا رو شکر که این روزها یه سری افراد علیرغم میل باطنیشون&nbsp;تهدیدم کردن، و خیلی ها دارن گناهامو پاک میکنن، خدارو شکر که من هنوز مجبور به خیلی کارها که دوست ندارم نشدم، خدارو شکر تا به حال نونم رو از روی ریا و انجام کارهایی که باورشون ندارم به دست نیاوردم، خدارو شکر که حداقل خودم فکر میکنم این چیزایی که میگم درسته و کارایی نمیکنم که خودم میدونم نادرسته و ناحق.........<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برای من بهتره که فردا رو روز آخر دنیا فرض کنم، چون اون موقع است که وقتی صبح روز بعدش بیدار میشم و میبینم دنیا داره به حرکت خودش ادامه میده، مطمئن میشم که خدا مثل همه روزهای عمرم که تا بحال گذشته، به من یه فرصت دیگه داده تا اگه لایق بودم شاد زندگی کنم، به یادش باشم و اگه خیلی لیاقت داشتم به یکی از بنده هاش خدمت کنم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>خلاصه اینکه چه فرقی میکنه اگه آخر دنیا بود، برمیگردم پیش خودش، اگه هم که نبود، با بهترین مخلوقاتش که آدمها هستن، به زندگی ادامه میدم.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مهم اینه که همه آدما اگه بخوان میتونن عادل و صادق باشن و این یه موهبته که خدا این آزادی رو بهت داده، <BR>هنوز فراموش نکردم که تعداد آدمهای صدیق خیلی زیاده، <BR>مهم اینه که هنوزم عاشق مردود شدنم تا اینکه با تقلب قبول شم،<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اگه یه روزی دنبال عزرائیل میگشتم، الان میمیرم واسه زندگی کردن، <BR>مهم اینه که هنوز رو باورهام ایستادم، حتی اگه همه برخلاف من حرف بزنند.<BR>با این حال هنوز قدرت و توان گوش کردن رو دارم و به همه عقاید احترام میزارم <BR>مهم اینه که تسلیم هیاهو نمیشم و اگه حق با من باشه پاش وامیستم و با تمام توانم صبر میکنم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>از همه مهمتر اینه که همه این کارها و افکار مال من نیست و اونه که داره کمکم میکنه، دستمو میگیره و راهم میبره و یه جاهایی هم واسه اینه قویتر بشم راهو نشون میده و خودشو پنهون میکنه تا من فکر کنم خودم دارم میرم.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>شکرت خدا</SPAN></B></P> text/html 2012-12-17T10:10:46+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی دعا http://www.hajirezaie.ir/post/60 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>این مطلب از خودم نیست و به دستم رسیده و بنظرم خیلی زیبا و مهمه . پیام قشنگی با خودش داره.</FONT></P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA></SPAN></B> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>خدایا سرده این پایین ببین دستامو می لرزه<B><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>دیگه حتی همه دنیا به این دوری نمی ارزه<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>تو اون بالا من این پایین ، دوتاییمون چرا تنها ؟<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>اگه لیلا دلش گیره ، بگو مجنون چرا تنها ؟!<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>بگو گاهی که دلتنگم ، ازاون بالا تو می بینی<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>بگو گاهی که غمگینم تو هم دلتنگ و غمگینی<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>خدایا!</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>من دلم قرصه!</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>كسی غیر از تو با من نیست</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>خیالت از زمین راحت، كه حتی روز روشن نیست</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>كسی اینجا نمیبینه، كه دنیا زیر چشماته</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>یه عمره یادمون رفته، زمین دار مكافاته</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>فراموشم شده گاهی، كه این پایین چه ها كردم</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>كه روزی باید از اینجا، بازم پیش تو برگردم</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>خدایا وقت برگشتن، یه كم با من مدارا كن</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>شنیدم گرمه آغوشت</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>اگه میشه منم جا كن...</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 7pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;--------------------------------</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>خدایا</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>منو ببخش كه در كار خیر</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>یا "جار" </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>زدم...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>یا "جا" </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=AR-SA>زدم...</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P></P> text/html 2012-12-13T06:33:37+01:00 www.hajirezaie.ir علی حاجی رضایی داستان امروز http://www.hajirezaie.ir/post/59 <SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Zar; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>هر روز صبح یه حاج آقای خوش صدایی (قبل خبر ساعت 8) میاد تو رادیو و روزی یک درس(حکمت) از نهج البلاغه رو برای شنونده ها میگه، بنظر من برنامه شیرینیه و امروز در خلال صحبتهاش (در مورد اینکه ما بعضی وقتا فکر میکنیم محور دنیائیم و هرچی میگیم و میخواهیم باید بشه) یک بیت از شعری رو خوند که دارای بخش آخر مشترکی در همه بیتهاش بود "شد شد ،نشد نشد" یه جورایی این چهار کلمه کنار هم به آدم آرامش میده و کمی از دست و پا زدن های بیجا آدمو منع میکنه، به همین خاطر رفتم و شعرشو پیدا کردم دیدم با دیگران به اشتراک بزارم شاید استنباط های دیگه هم بشه ازش کرد و من از دونستنش خوشحال میشم .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Zar" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Zar; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ای دل جهان به کام تو شد شد نشد نشد<BR>دولت اگر غلام تو شد شد نشد نشد<BR>این دختر زمانه که هر دم به دامنی ست<BR>یکدم اگر به کام تو شد شد نشد نشد<BR>این سکه ی بزرگی و اقبال و سروری<BR>یک روزهم به نام تو شد شد نشد نشد<BR>چون کار روزگار به تقدیر یا قضاست<BR>تقدیر بر مرام تو شد شد نشد نشد<BR>روز ازل چو قسمت هر چیز کرده اند<BR>عیشی اگر سهام تو شد شد نشد نشد<BR>چون باید عاقبت بنهی خانه را به غیر<BR>آباده کاخ و بام تو شد شد نشد نشد<BR>زان می که تر کنند دماغی به روز غم<BR>یک قطره گر به جام تو شد شد نشد نشد<BR>دامی به شاهراه مرادی بگستران<BR>این صید اگر به دام تو شد شد نشد نشد<BR>یک دم غنیمت است بنوشان و می بنوش<BR>صبح امید شام تو شد شد نشد نشد<BR>در درگه ملک چو غلامان بزی حکیم<BR>بر حضرتش مقام تو شد شد نشد نشد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Zar" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Zar; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>میرزا علی نقی خان حکیم الممالک متخلص به حکیم</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Nazanin; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;</SPAN></SPAN></P>